De Omgeving

Create a simple to-do list to track your tasks

Laten we beginnen. Het is Gratis
of registreren met je e-mailadres
De Omgeving Door Mind Map: De Omgeving

1. Macro-omgeving

1.1. Doelstelling

1.2. Wat wil je weten?

1.3. Probleemstelling

1.4. Onderzoeksvragen

2. MVO

2.1. Personeel

2.2. Klimaat

2.3. Gezondheid

2.4. Lokale betrokkenheid

2.5. Duurzame handel

3. Vestigingsplaatsomgeving

3.1. Demografische factoren

3.2. Economische factoren

3.3. Sociaal-economische factoren

3.4. Technologische factoren

3.5. Ecologische factoren

3.6. Politiek-juridische factoren

4. Meso-omgeving