Romantikken (1800-1870)

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Romantikken (1800-1870) da Mind Map: Romantikken (1800-1870)

1. Hvornår var romantikken?

1.1. Romantikken får sit gennembrud i Danmark mellem år 1800 og 1870

1.2. Romantikken opstod efter vi havde været i krig, England havde bombet København i 1807. danmark gik statsbankerot (overholdte ikke låne aftaler) og vi havde mistet Norge til sverige i 1814

2. Hvad er romantikken?

2.1. Litterær, kunsterisk og filosofisk periode

2.2. Fokus var på b.la. fantasi, det følelsesvetonede og det sanselige

3. Hvem/hvad er kendt fra romantikken?

3.1. Oehlenschägers og Emil Aarestrups digte

3.2. Grundtvigs salmer

3.3. Ingemanns morgen- og aftensange

3.4. Christian Winthers noveller

3.5. HC Andersens eventyr

4. Romatikkens faser:

4.1. Universalromantikken:

4.1.1. Årene 1800-1807

4.1.2. Æstetisk (tilfredsstillende) revolution inspireret af den franske revolution.

4.2. Nationalromantikken:

4.2.1. Årene 1807-1830

4.2.2. En retning i den danske romantik der er optaget gennem den nationale arv gennem bl.a. folkeviser, middelalderlitteratur og nationale digte.

4.3. Romatismen:

4.3.1. Årene 1830-1850

4.3.2. Romantismen dyrkede dæmoniske, erotiske og menneskets drifter.