Ігор Михайлин "Основи журналістики"

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Ігор Михайлин "Основи журналістики" por Mind Map: Ігор Михайлин "Основи журналістики"

1. РОЗДІЛ ПЕРШИЙ Журналіст як суб’єкт масово-інформаційної діяльності

1.1. Словник молодого журналіста ...Есей Індивідуалізовані новини Топ-журналіст

2. РОЗДІЛ ДРУГИЙ «Основи журналістики» як наукова дисципліна про теоретико-методологічні проблеми даного фаху. Структу- ра науки про журналістику

2.1. Епістемологічна сутність журна- лістики. Об’єкт і предмет журналістики. Журналістика як наука (журналістикознавство) та її найважливіші складові

3. РОЗДІЛ ТРЕТІЙ Інфраструктура журналістики

3.1. Творча спілка журналістів України. Державні органи з нагляду за здійсненням законодавства в інформаційному просторі. Періодичні видання з журналістики ......................................

3.2. Школа виховання аналітика. Журналістська освіта в Україні та Харкові. Журналістські творчі спілки та об’єднання. Міжнародна Федерація Журналістів.

3.3. Поняття про інфраструктуру та інфраструктура журналістики. Професійна підготовка журналістів. Перші в світі вищі навчальні заклади, що розпочали підготовку журналістів.