סוגי תפילות

L1
LIR 123
Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
סוגי תפילות af Mind Map: סוגי תפילות

1. תפילת שחרית

2. תפילת מנחה

3. תפילת ערבית

4. תפילת קדיש

5. תפילת הדרך

6. תפילת עמידה

7. תפילת שמע ישראל

8. תפילת הפרנסה

9. סליחות

10. קבלת שבת