Argumentenschema - CO2 belasting

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Argumentenschema - CO2 belasting af Mind Map: Argumentenschema  - CO2 belasting

1. Voor

1.1. Meningen experts

1.1.1. Bijna alle economen zijn het erover eens dat een koolstofbelasting de beste manier is om het klimaatprobleem aan te pakken.

1.1.1.1. The Case for Carbon Taxation – IMF F&D | DECEMBER 2019

1.1.1.1.1. Parry, I. (2019). Putting a Price on Pollution. Geraadpleegd op 1 mei 2019.

1.1.1.2. Zo schreef het IMF dat een belasting op CO2 de effectiefste manier is om schonere brandstoffen en verminderd energieverbruik te stimuleren. Door een CO2-belasting gaat de industrie vanzelf investeren in nieuwe productiemethoden, denk aan innovatieve CO2-arme productieprocessen of het opslaan/gebruiken van CO2.

1.1.2. Ook de Wereldbank ziet een koolstofprijs als een van de snelste manieren om klimaatverandering tegen te gaan. De bank concludeerde dat de invoering van zo’n belasting een koolstofarme economie kan stimuleren.

1.1.2.1. https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/

1.1.2.1.1. Asen, E. Carbon Taxes in Europe. (z.d.) Carbon Taxes in Europe. Geraadpleegd op 1 mei 2019.

1.2. Economisch

1.2.1. Zo’n belasting kan grote hoeveelheden overheidsinkomsten genereren, waarbij 10 procent naar fondsen gaat om kleinere bedrijven, scholen, ziekenhuizen en gemeentelijke overheden te helpen hun eigen uitstoot te verminderen en 90 procent gaat naar gezinnen door middel van belastingaftrek.

1.2.2. In Landen zoals, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Frankrijk had een ingevoerde koolstofbelasting geen negatieve effecten op de industrie of de economische groei.

1.2.2.1. Carbon Taxes in Europe

1.3. MIlieu

1.3.1. Door een CO2-belasting gaat de industrie vanzelf investeren in nieuwe productiemethoden, denk aan innovatieve CO2-arme productieprocessen of het opslaan/gebruiken van CO2.

2. Tegen

2.1. Economisch

2.1.1. Het kan voor minder werkgelegenheid zorgen omdat het bedrijven zal afraden om hun fabrieken hier te zetten. Als de fabrieken hier niet komen kan dat Nederland belasting geld kosten

2.2. Publieke opninie

2.2.1. Als er een nieuwe belasting komt kan de algemene bevolking boos worden vooral als ze er onder zouden lijden.

2.2.2. De belasting kan zwaar vallen voor mensen die voor uitstoot zorgen bij hun werk bijvoorbeeld: taxichaffeur

2.2.3. Het raak arme mensen het zwaarst

2.2.3.1. ''Er bestaat één belangrijk argument tegen een koolstofbelasting: ze raakt lage-inkomensgroepen het hardst. Door een belasting op CO2-uitstoot wordt stroom van fossiele-energiebedrijven duurder. Armere huishoudens geven relatief meer geld aan hun energierekening uit en zijn daarmee het zwaarst de klos''

2.2.3.1.1. Waarom een CO2-heffing een van de effectiefste belastingen is

2.3. Het plan heeft veel tekortkomingen

2.3.1. ''Bedrijven hebben binnen het handelssysteem ‘recht’ op een bepaalde hoeveelheid uitstoot. Zij die onder deze limiet blijven, mogen hun overtollige rechten op de Europese CO2-markt verkopen.En dat creëert een perverse prikkel, ontdekte onderzoeker Arnold Mulder in 2015.Hoe meer duurzame energie er wordt geïnstalleerd, hoe minder vraag naar grijze stroom. Elektriciteitsbedrijven als Nuon of Essent houden hierdoor uitstootrechten over, die ze op de markt dumpen. Daardoor daalt de Europese CO2-prijs, waardoor andere bedrijven weer makkelijk uitstootrechten bij kunnen kopen. Door dit zogeheten waterbedeffect wordt de gehoopte verduurzaming alsnog niet bereikt.''

2.3.1.1. Waarom een CO2-heffing een van de effectiefste belastingen is

2.3.2. ''Het tweede grote probleem met de emissiehandel dat Mulder ontdekte, is dat het systeem leidt tot veel verkeerde investeringen. Bedrijven weten nou eenmaal niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen, en kozen daarom tot voor kort voor bijvoorbeeld een kolencentrale die over tien jaar veel aan waarde kan hebben verloren. Mulder: ‘Niemand wil dat bedrijven nutteloze investeringen doen. Daar is ook het klimaat niet bij gebaat.’''