fysieke (over)belasting

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
fysieke (over)belasting af Mind Map: fysieke (over)belasting

1. niet ergonomisch werken

2. te zwaar tillen

3. verkeerde hulpmiddelen gebruiken

4. verkeerd tillen

5. overbelasting

6. te weinig rust nemen