Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plato by Mind Map: Plato

1. Bron 1 Plato, leerling van Socrates, is een belangrijk en bekende filosoof uit de oudheid, met veel invloed.

2. Bron 4 Plato is zelfs naar koningen gegaan om hun te overtuigen van het feit dat zijn manier van politiek goed is.

3. Bron 6 Belangrijk in een samenleving is de veiligheid van de bevolking.

4. Bron 7 Elk mens heeft wel ergens aanleg voor. Daar moet deze persoon dan ook gebruik van maken.

5. Bron 8 Mensen die niet bij de beschermers (bij ons politiehoren, moeten zich daar niet mee bemoeien.

6. Bron 10 De zintuigelijke wereld is niet prettig, het is als een gevangenis in een grot.

7. Bron 14 De Politeia is een belangrijk werk van Plato, waar zijn belangrijkste ideeën in beschreven zijn.

8. Bron 15 Plato vindt dat de rechtvaardigheid erg belangrijk is en dat alle dingen daar op gericht zouden moeten zijn.

9. Bron 16 Alle westerse filosofie kan gezien worden als slechts een voetnoot bij Plato.

10. De belangrijkste elementen uit Plato's politiek zijn de Ideeënleer en de staat. De Ideeënleer houdt simpelweg in: Vroeger, voordat wij leefden, was je in de Ideeënwereld, waar je alles wist. Vanaf het moment dat je leeft, wil je dat moment bereiken, en probeer je achet informatie te komen. De Staat is een beroemd dialoog, met onder andere: Socrates en Plato. Hier word vooral gepraat over poëzie en de rol van een filosoof.

11. aq`