Työelämäyhteistyö

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Työelämäyhteistyö by Mind Map: Työelämäyhteistyö

1. Turku AMK & Humak

1.1. Kansainvälistyminen

1.1.1. opiskelija- ja harjoittelijaliikkuvuus

1.1.2. Kielitaito

1.1.3. Kulttuuritaito

1.2. Opetussisältöjen laajennus

1.2.1. JOO-opinnot

1.2.1.1. Turun yliopiston

1.2.1.2. Åbo Akademi

1.2.1.3. Diakonia-ammattikorkeakoulu

1.2.1.4. Yrkeshögskolan Novia

1.2.1.5. Novian ammattikorkeakoulu

1.2.1.6. Humanistisen ammattikorkeakoulu

1.3. Yhteistyöorganisaatiot

1.3.1. Paikalliset yritykset

1.3.2. Aluen muut oppilaitokset

1.3.3. alueen yhteisöt ja kolmannen sektorin toimijat

1.3.4. viranomaistahot

1.3.5. TE-keskus

1.3.6. paikalliset mediat

1.3.7. työmarkkinajärjestöt

1.4. opinnäytetyö

1.5. harjoittelujakso

1.6. TKI-yhteistyö

1.7. sidosryhmätapaamiset

1.8. Julkaisutoiminta

1.9. projektien hallinnointi ja rahoitus

1.10. yrityshautomo

1.10.1. Yrityskehitysympäristö Ahjo

1.11. seminaarit

1.12. uusien liikeideoiden kehittäminen

1.13. ammatillinen täydennyskoulutus ja avoimen ammattikorkeakoulu opintojen tarjoaminen

1.14. työtarjousten välittäminen opiskelijoille

1.15. alumnitoiminta

1.16. rekrytointi- ja uratapahtumat

1.17. Asiantuntijaluennot

1.18. Opettajien työelämäjaksoja

1.19. opintokäynti

1.20. Yhteiset tilat ja laitteet

2. Humak

2.1. viittomakieli- ja tulkkausalan koulutus

2.2. rekrytointi- ja uratapahtumat

2.2.1. Hurrikaani

2.3. Koulutusyhteistyökumppanit

2.3.1. Yrkeshögskolan Novia

2.3.2. Diakonia-ammattikorkeakoulu

2.3.3. Magdeburg-Stendahl-yliopisto

2.3.4. Heriot Watt-yliopisto

2.3.5. Metropolia Ammattikorkeakoulu

2.3.6. Bedforshiren ja Tarton yliopisto

3. neuvottelukunnat

4. Turku AMK

4.1. Kansainvälistyminen

4.1.1. CARPE

4.1.1.1. opiskelija- ja henkilökuntaliikkuvuutta

4.1.1.2. yhteisiä TKI –hankkeita

4.1.1.3. opetussuunnitelmayhteistyö

5. oppilaitoksen osakkeenomistajat