EL MEU PLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EL MEU PLE by Mind Map: EL MEU PLE

1. ON CERQUEM INFORMACIÓ

1.1. GOOGLE

1.2. YAHOO

1.3. CERCA AVANCADA DE GOOGLE

1.4. EDU3.CAT

2. ON TRANSFORMO LA INFORMNACIÓ

2.1. JOCS

2.1.1. EDUCAPLAY

2.1.2. EDPUZZLE

2.2. MAPES CONCEPTUALS

2.2.1. MINDMEISTER

2.2.2. BUBBLS.US

2.3. MULTIMÉDIA

2.3.1. GOANIMATE

2.3.2. MOULY

2.4. MURALS DIGITALS

2.4.1. GLOGSTER

3. COM COMPARTEIXO LA INFORMACIO

3.1. APP

3.1.1. APPMAKER

3.2. ENTORN VIRTUAL

3.2.1. MOODLE

3.3. MARCADORS SOCIALS

3.3.1. DIIGO

3.3.2. INSTAGRAM