La Literatura Dels Segles XVI - XVII

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
La Literatura Dels Segles XVI - XVII by Mind Map: La Literatura Dels Segles XVI - XVII

1. El Barroc

1.1. Autors

1.1.1. Francesc Fontanella i Garraver

1.1.2. Francesc Vicent Garcia i Torre

1.1.3. Josep Romaguera

2. El Renaixement

2.1. Autors

2.1.1. Cristòfor Despuig

2.1.2. Pere Serafí

2.1.3. Joan Pujol

3. La Il·lustració

3.1. Francesc Mulet

3.2. Joan Ramis i Ramis