Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Doanh thu by Mind Map: Doanh thu

1. Người chơi cũ

1.1. Sever tốt

1.2. Cập nhật phiên bản mới nhanh

1.3. Hỗ trợ nhanh chóng

1.4. Khắc phục lỗi kịp thời

2. Người chơi mới

2.1. Seeding 4rum lớn

2.2. Quảng bá đăng tin lên các trang báo Game

2.3. Đặt banner quảng cáo ở các diễn đàn phù hợp

2.4. Spam nhiều nhất các diễn đàn có thể

2.5. Gửi tin nhắn yahoo, spam mail

2.6. Spam comment tại các fanpage lớn trên facebook và zing me

3. Game mới

3.1. Cập nhật thông tin game mới trên thị trường

3.2. Gửi đối tác ngay từ lúc mới ra game

4. Event tốt

4.1. Phân loại

4.1.1. Event Game

4.1.2. Event diễn đàn

4.1.3. Event fanpage

4.2. Phần thưởng

4.2.1. Phần thưởng in game

4.2.1.1. Vàng khóa

4.2.1.2. Vật phẩm

4.2.2. Phần thưởng out game

4.2.2.1. Tiền mặt

4.2.2.2. Các điện thoại

4.2.2.3. Điện thoại,...

4.3. Nội dung

4.3.1. Cuộc thi ảnh

4.3.2. Trả lời câu hỏi

4.3.3. v..v...