ŠOLSKO GLASILO

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŠOLSKO GLASILO by Mind Map: ŠOLSKO GLASILO

1. Services

2. OBLIKOVALCI

2.1. učiteljica Demi

2.2. učitelj y

2.3. učitelj z

3. RAZNE PRIPOMBE

3.1. Sodelovanje vseh aktivov na šoli

4. PREDLOGI TEM ZA LITERARNI NATEČAJ

4.1. Fran Erjavec in živali

4.2. Fantazijski svetovi

4.3. Lepo vedenje

4.4. Šola

4.5. Obstajam

5. TERMINI

5.1. Izbor teme

5.1.1. do 3. 11. 2012

5.2. Zbiranje gradiva

5.2.1. do 1. 4. 2013

5.3. Izdelava glasila

5.3.1. 15. 5. 2013

6. PREDLOGI TEM ZA LIKOVNI NATEČAJ

6.1. Živali in človek

6.2. Šola

6.3. Narava

7. PREDLOGI TEM ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ

7.1. Živali

7.2. Narava

7.3. Makro