โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ by Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)