NHẬP HÀNG TRÊN TAOBAO - 1688

Nhập hàng tận gốc trên Taobao 1688 với Orderuni.com

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHẬP HÀNG TRÊN TAOBAO - 1688 by Mind Map: NHẬP HÀNG TRÊN TAOBAO - 1688

1. TẠO TÀI KHOẢN

1.1. Tạo tài khoản Taobao là có thể sử dụng được trên 1688

1.1.1. Taobao

1.1.2. 1688

2. TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG

2.1. 2.1. Tìm kiếm bằng từ khoá

2.1.1. 2.1.1. Sử dụng các công cụ dịch

2.1.2. 2.1.2. Sử dụng bộ từ khoá sẵn

2.2. 2.2. Tìm kiếm bằng hình ảnh

2.2.1. Chụp ảnh hoặc upload ảnh từ thiết bị

3. CHỌN NCC UY TÍN

3.1. 3.1. Taobao

3.1.1. 3.1.1. Điểm uy tín của NCC

3.1.2. 3.1.2. Chứng thực Alipay

3.1.3. 3.1.3. Thời gian thành lập NCC

3.1.4. 3.1.4. Cấp độ uy tín

3.1.5. 3.2.3. Huy chương, cấp bậc của NCC

3.1.6. 3.1.5. Phản hồi của khách đã mua hàng

3.2. 3.2. 1688

3.2.1. 3.2.1. Huy hiệu đầu trâu

3.2.2. 3.2.2. Số năm hoạt động của NCC

3.2.3. 3.2.4. Phản hồi của khách đã mua hàng

4. KIỂM TRA THÔNG TIN SP

4.1. 4.1. Xem thông tin của sản phẩm

4.2. 4.2. Xem hình ảnh thật của sản phẩm thông qua khách đã từng mua hàng

5. ĐÀM PHÁN VỚI NCC

5.1. 5.1. Cài đặt công cụ chat Aliwangwang

5.2. 5.2. Bộ câu đàm phán cho bạn nào không biết tiếng Trung

6. TỐI ƯU CHI PHÍ NHẬP HÀNG

6.1. 6.1. Vận chuyển nội địa Trung

6.1.1. 6.1.1. Đóng hàng gọn gàng. Hạn chế hàng cồng kềnh

6.1.2. 6.1.2. Chọn NCC gần với kho TQ nhận hàng

6.2. 6.2. Vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

6.2.1. 6.2.1. Đơn vị vận chuyển giá tối ưu

6.2.2. 6.2.2. Thời gian vận chuyển nhanh

7. QUY TRÌNH MUA HÀNG

7.1. CHỌN SẢN PHẨM

7.1.1. THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

7.1.1.1. VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG TỪ NCC VỀ KHO TQ NHẬN HÀNG

7.1.1.1.1. VẬN CHUYỂN TỪ KHO TQ VỀ KHO VN