Ouderbetrokkenheid

Conceptueel voor afstudeeronderzoek naar ouderbetrokkenheid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ouderbetrokkenheid by Mind Map: Ouderbetrokkenheid

1. School

1.1. Kinderen

1.2. Ouders

1.3. Leerkracht / onderwijsassitent

1.4. Intern begeleider

1.5. Zorgprofessionals

1.5.1. Psycholoog

1.5.2. SMW

1.5.3. Schoolarts

1.6. Commissie van Begeleiding

1.7. Hulpouders

2. Thuis

2.1. Andere gezinsleden

2.2. Kinderen

2.3. Ouders

3. Externe professionals

3.1. Psychiater

3.2. Wijkteam

3.3. Behandelaar

4. Contactmomenten

4.1. Kennismakingsavond

4.2. OPP-gesprekken

4.3. Telefonisch, email, persoonlijk

4.4. Groot overleg

4.5. Inloopochtend

4.6. Social Schools

4.7. Intakegesprek

5. Pedagogisch klimaat

5.1. Stoornis

5.1.1. ASS

5.1.2. ADHD

5.1.3. Hechtingsstoornis

5.1.4. Ontwikkelingsstoornis

5.2. Gedrag

5.3. IQ

5.4. Methode

5.4.1. Wijzer Onderwijs

5.4.2. Geef me de vijf!