deel 1 nederlands

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
deel 1 nederlands by Mind Map: deel 1 nederlands

1. communiecatie

1.1. context

1.2. zender

1.3. boodschap

1.4. ongtvanger

1.5. kanaal

2. OVUR

2.1. Orienteren

2.2. Voorbereiden

2.3. Uitvoeren

2.4. Reflecteren

3. teksttype

3.1. klantenkaart

3.2. flyer

3.3. rouwkaart

3.4. reclamefolder

3.5. grafiek

4. delen tekst

4.1. illustratie

4.2. tittel

4.3. inleiding

4.4. tussentitel

4.5. witregel

4.6. alinea

4.7. bronvermelding