MENDERAKUNTZA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MENDERAKUNTZA by Mind Map: MENDERAKUNTZA

1. SAILKATZEN DA...

1.1. ESANAHIA ETA FUNTZIOA

1.1.1. ADLG

1.1.2. IZLG

1.1.3. IS

1.2. FORMA EDO ITXURA

1.2.1. Gainontzeko deribazioak dira: -(e)LAKO, -(e)NEZ,...

1.2.2. -(e)LA

1.2.3. -(e)N

1.2.4. BAIT-

1.2.5. BA

2. IZEN FUNTZIOZKO MENDERAKUNTZA

2.1. KONPLETIBOAK

2.1.1. ADITZ JOKATUAN

2.1.1.1. -(e)LA

2.1.1.2. -(e)NA

2.1.1.3. -(e)NIK

2.1.1.4. -(e)N (Subjuntiboa)

2.1.2. ADITZ JOKATUGABEAN

2.1.2.1. -T(z)EA

2.1.2.2. -T(z)EAK

2.1.2.3. -T(z)EARI

2.1.2.4. -T(z)EKO

2.1.2.5. ...

2.2. ZEHAR GALDERAK

2.2.1. Zeharka eginiko galderak dira.Mendeko perpausean galdera bat dago.Galdera hori perpaus nagusiaren Osagarri Zuzena izaten da

2.2.1.1. ADITZ JOKATUAN

2.2.1.1.1. (ea)...(Galdetzailea)+ADITZA+ (-en)

2.2.1.1.2. -(e)NENTZ /-(e)N /EZ

3. IZENLAGUN FUNTZIOZKO MENDERAKUNTZA

3.1. Perpaus bakunaren barruan sintagma adjektiboek, izenlagunek edo izenondoek betetzen dituzten funtzio berberak betetzen dituzten perpausak dira

3.1.1. Izen sintagma baten mendean daude

3.1.1.1. Erlatibozkoperpaus subordinatu izenez ere ezagutzen dira

3.1.1.1.1. ADITZ JOKATUGABEAN

3.1.1.1.2. ADITZ JOKATUAN